تنها تولید کننده همزمان تابلو فرمان و موتور گیرلس آسانسور

پروژه Skybridge در کشور کره جنوبی

 پروژه پل هوایی در کره جنوبی

پروژه پل هوایی در سئول، کره جنوبی

در سئول کره جنوبی، موتور کششی Bluelight استفاده شده است.

پروژه Skybridge  در کشور کره جنوبی


پروژه پل هوایی از موتور مدل Y Bluelight استفاده کرده است. بیشتر از 10 سال است که این آسانسور در سئول کره جنوبی در حال کار می باشد.


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی