تنها تولید کننده همزمان تابلو فرمان و موتور گیرلس آسانسور

پروژه Minyou Market در کشور تایوان

                                                                                                                 پروژه بازار Minyou در تایوان

پروژه Minyou Market در کشور تایوان

پروژه بازار Minyou در شهر Taibei کشور تایوان 

پروژه Minyou Market در کشور تایوان

پروژه Minyou Market در کشور تایوان

پروژه Minyou Market در کشور تایوان

مدل موتور Y Bluelight در بازار Minyou در شهر Twibei کشور تایوان بیش از 15 سال است که در حال کار     

می باشد.


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی