تنها تولید کننده همزمان تابلو فرمان و موتور گیرلس آسانسور

گواهینامه ها و استانداردها:

BLBLift Ascending Car Overspeed Protection 2018AF1443_enzs (1) .pdf

BLBLift Ascending Car Overspeed Protection به معنای 2018AF1443_enbg (1) .pdf

گواهی BLS BRAKE ACOP 320-1275kg2020AF0016_fa .... pdf

گواهینامه BLB CE آزمون نوع EU (450-2500 کیلوگرم) .pdf

گواهینامه BLS BRAKE UCMP 320-1050kg 2020AF0048_e .... pdf

گزارش BLS BRAKE ACOP 320-1275 کیلوگرم 2020AF0016_enbg (1 .... pdf

گواهینامه BLS BRAKE UCMP 320-1275kg 2020AF0049 _.... pdf

گزارش BLS BRAKE UCMP 320-1050 کیلوگرم 2020AF0048_enbg.pdf

گزارش BLS BRAKE UCMP 320-1275 کیلوگرم 2020AF0049_enbg.pdf

گواهینامه CE (ماژول C2) LF_KSA_A_C_0216A_19.pdf

BL-ZJC Type Test Certificate & Report.pdf

CE-LVD.pdf

CE-EMC.pdf

iBL6-KIO-V6.2 TSX F36002220190024.pdf

گواهی SJT-WVF5 CE از SHANGHAIWOZHENG.pdf

گواهی تست نوع MU_V61 و گزارش TX F360022 .... pdf

SJT-WVF5 CE_EMC TEST.pdf

گواهی SJT-ZPC-V2A SCMC2.0142. pdf

گواهینامه CE (ماژول B) LF_KSA_A_C_0216_19.pdf

WYT-L Lift کششی گواهینامه ماشین 1275 کیلوگرم 202 .... pdf

SJT-ZPC-V2A F-0190_2017 - گواهی + ضمیمه. pdf

گواهینامه تست نوع SJT-ZPC-V2A برای ویژه تجهیزات .... pdf

WYT-L دستگاه کشش بالابر گزارش 1275 کیلوگرم 2020AF00 .... pdf

WYT-T 2500 کیلوگرم 2018AF1309_enbg.pdf

WYT-T 2500 کیلوگرم 2018AF1309_enzs.pdf

WYT-T Lift کششی گواهینامه ماشین 1600 کیلوگرم 202 .... pdf

WYT-T آسانسور کشش ماشین گزارش انگلیسی 1150 کیلوگرم 2018AF1310_enbg.pdf

گزارش دستگاه کشش WYT-T Lift 1600 کیلوگرم 2020AF00 .... pdf

گزارش دستگاه کشش WYT-U Lift 2019AF0943_enb .... pdf

WYT-V Lift کشش گواهی ماشین 2019AF0732 .... pdf

WYT-U Lift کششی گواهی ماشین ۲۰۱۹AF0943 _.... pdf

گزارش دستگاه کشش WYT-V Lift 2019AF0732_enbg .... pdf

WYT-Y Lift کششی گواهینامه ماشین 2019AF1240 .... pdf

گزارش دستگاه کشش WYT-Y Lift 2019AF1240_enb .... pdf


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی