تنها سازنده هر دو کنترل آسانسور و PM کشش ماشین در چین!

پروژه پل آسمان در کره جنوبی

پروژه پل آسمان در سئول، کره جنوبی

دستگاه کشش Bluelight در سئول، کره جنوبی استفاده شده است.

پروژه پل آسمان در کره جنوبی


پروژه پل آسمان از ماشین کشش Bluelight Y استفاده کرده است. در سئول کره جنوبی بیش از 10 سال است که در حال اجرا است.


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد