تنها سازنده هر دو کنترل آسانسور و PM کشش ماشین در چین!

پروژه دبی

ساختمان دبی در امارات متحده عربی

محصولات سیستم کنترل Bluelight در ساختمان بالا در دبی استفاده شده است.


Dubai Project


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد