تنها تولید کننده همزمان تابلو فرمان و موتور گیرلس آسانسور

IECS

15-10-2019

IECS is what we believe the future elevator will go to. It’s called intelligent elevator core system, . It’s a system combine drive, the monitoring, the motor, and interface. So it’s a collaboration of the four systems that enable the elevator be smart. 

Click the picture and see the vedio.

IECS

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی