تنها تولید کننده همزمان تابلو فرمان و موتور گیرلس آسانسور

Machine Roomless Motor

11-07-2019
Machine Roomless Motor

Bluelight

China

15 days

80000 units / year

  1. Machine roomless motor(Elevator traction machine)

  2.  Smooth running, low braking noise, fast response time

  3. Suitable for mini machine room elevator application.

  4. Suitable for machine roomless elevator application.                                                                               Machine Roomless Motorآخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی