تنها تولید کننده همزمان تابلو فرمان و موتور گیرلس آسانسور

Elevators can be used for urban transport

15-08-2019

Elevators can be used for urban transport

In some towns where terrain is difficult to navigate, elevators are used as part of urban transport systems.

Elevador Lacerda in Salvador, Brazil.

People can use the elevator to the higher ground.


Shanklin Cliff elevator in ShanklinIsle of Wight.

Still, a lift will bring you to the higher ground, saving a long tour there. 


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی