تنها تولید کننده همزمان تابلو فرمان و موتور گیرلس آسانسور

مسافرت در ساحل اقیانوس اطلس برزیل

27-02-2019

مسافرت در ساحل اقیانوس اطلس برزیل

گروه Bluelight اهمیت سلامت روحی و جسمی کارکنان را به خود جلب می کند. گروه Bluelight چندین بار در یک سال مسافرت می کند. بهتر است به معنای کار بهتر است. عکس همکاران ما نشان می دهد.


A Travelling in Atlantic Seashore of Brazil

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی